Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.

A szerződött támogatás összege: 40 379 252 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A Holocén Természetvédelmi Egyesület nyertes most induló pályázata(EFOP-5.2.2-17 -2017-00064 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért „ című)a kulturális tevékenységek felé fordítja az emberek, különösen a fiatalok figyelmét.

Parasznya Község Önkormányzata 2016. decemberében kötött feladat-ellátási megállapodást közművelődési feladatok ellátására a Holocén Természetvédelmi Egyesülettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján. Az általános feladatellátáson belül a megállapodás kiemelten kezeli a település kulturális hagyományainak ápolását, az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismertetését, a helyi közösségi élet segítését. Kiemelt célcsoport a település fiatal lakossága.

E megállapodás megkötését megelőzően az Egyesület és az Önkormányzat már több sikeres programot valósított meg közösen (TÁMOP „Parasznya Község Egészséges Életmódprogramja”).


A projekt tartalma

A közművelődés, ezen belül a kulturális értékek ápolása a megjelenő új időtöltési lehetőségek mellett háttérbe szorult, különösen a fiatalok életében. Az internetes közösségek, az elektronikus játékok előretörése, a megnövekedett utazási lehetőségek, valamint – főleg a kistelepüléseken – a helyi kisközösségek megszűnése a hagyományos eszközökkel folytatott művelődéstől, a helyi kisközösségek építésétől von el időt.

E tendenciák között keres jelen projekt megoldásokat arra, hogyan lehet a klasszikus kulturálódási színtereket megerősíteni, a Parasznya esetében bemutatott közösségi kulturális élményekbe bevonni a lakosságot, különösen a fiatalokat, a befogadó társadalom erősítése által az esélyteremtés színterévé tenni a közművelődést és a kulturális intézményeket.

A projekt célja

Nemzetközi együttműködésben a kulturális tevékenységek folytatásához olyan modern, újszerű eszközök bevonásának lehetőségeit, formáit és legjobb gyakorlatait vizsgálja meg, amelyek a kulturális tevékenységek felé fordíthatják az emberek, különösen a fiatalok figyelmét. A projekt vizsgálja a kultúrák egymás mellett élését, a kultúrát, mint a befogadó társadalom eszközét, célként megfogalmazva a hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek számára a társadalmi befogadást és az esélyteremtést.


A projekt tervezett végrehajtása

A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett a pályázati felhívásban megjelölt kötelező tevékenységekkel összhangban: kutatások, tapasztalatcserék, tanulmányutak, műhelymunkák, hálózatépítés, adatbázis kialakítása, képzések, konferenciák, honlap fejlesztés. Az eszközök között fontos szerepet kap a nemzetközi együttműködés a kiválasztott külföldi partnerekkel.


A pályázó szervezetek

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Parasznya Község Önkormányzata


Együttműködő külföldi partnerek

1) SOSNA - cím: Varovecká 10, 044 31 Družstevná pri Hornáde, Slovakia

2) Taviklub Polgári Társulás – cím: Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom)

3) Ady Endre Kulturális Egyesület – cím: Kalotaszentkirály-Zentelke-Románia

4) SILVANUS Ökológiai Egyesület – cím: Kalotaszentkirály-Zentelke-Románia
 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05