Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

MÓDSZERTANI SZAKMAI ÖSSZEGZÉS  - szakmai ajánlások megfogalmazása - címet kapta a készülő kiadványunk. (hamarosan elérhető lesz a honlapon)

 

Részlet:

"Zárás:

A Holocén Természetvédelmi Egyesület által benyújtott transznacionális pályázat megírásakor még csak reménykedni mertünk abban, hogy az egyesület lehetőséget kap a sok éve tartó újszerű  (ökokultúra terjesztése) tevékenységeinek határokon túli megismertetéséhez. Visszatekintve a két éves munkára és az együttműködésekre, több szempontból is eredményesnek tartjuk a projektet. A megismert és átvett képzési anyagok generálta szakmai fejlődés mellett erősödtek a személyes kapcsolatok is. A projekt hozott új lendületet egyéb területeken is, hiszen azóta már egy INTERREG pályázat megvalósításába kezdtük, melynek tematikáját részben ezen projekt megvalósítása során dolgoztuk ki.

A programokon megismert és beemelt jó gyakorlatok rávilágítottak arra, hogy érdemes felülvizsgálni és új tartalommal bővíteni a meglévő szakmai anyagkészletünket. A projekt eredményeként 380 fő részvételével 25 program valósult meg. (1 db nyitórendezvény, 12 műhelymunka, 8 tanulmányút, egy 2 napos képzés, 1db Média tréning, egy 5 napos Médiatábor valamint 1 db zárórendezvény) Ezek között a nyolc tanulmányút mindegyike jó lehetőséget kínált a szakmai tapasztalatcserére és a nemzetközi jó gyakorlatok megismerésére, a megrendezett műhelymunkák pedig alkalmasak voltak az átvett jó gyakorlatok továbbadására. A projekt eredményeként részben megújult az egyesület honlapja is. A 2020-tól kezdődő fenntartási időszakra vonatozó együttműködéseket is sikerült kialakítani, melyben személyes megjelenést igénylő alkalmak, konferenciák, országos találkozók, jeles napokhoz kapcsolódó programok (pl. Föld Napja, hagyományőrző napok, filmfesztivál gyermekek részére, stb.), illetve Skype-os megbeszélgetések és közös online tér (fórum, közös adatbázis) használata is szerepel."

a dokumentum az „EFOP-5.2.2-17-2017-00064” azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért”  elnevezésű projekt keretében készül.

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05