Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

Helyszín: Miskolc

Időpont: 2019.05.06

A májusi műhelymunka központjában a júliusi Média Tábor szervezése állt. Valamint megbeszéltük a szintén májusra, Ároktőre szervezett Jópélda látogatásunk részleteit. A felelősök és vállalkozók beszámoltak az eddig végzett munkájuk eredményeiről, megbeszéltük a feladatok elvégzése során felmerült nehézségeket.

A műhelymunkán elhangzott:

-              Időrendi ütemezés áttekintése.

-              a júliusi Média Tábor szervezése, meghirdetése

-              a Média Tábor meghirdetése a külföldi partnereink körében

-              a Média Tábor tematikájának véglegesítése

A tábor tematikája többek között a következő elemeket tartalmazza:

- alapvető informatikai készségek elsajátítása

- infokommunikációs eszközök megismerése és kezelése

- filmkészítés eszközeinek megismerése és használatuk alapjainak elsajátítása

- fotózás eszközeinek megismerése és használata

- újságkészítés, plakáttervezés

 

A programot az EFOP-5.2.2-17 – Transznacionális együttműködések, Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért c. pályázatból valósítottuk meg.

 

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05