Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

Részlet a készülő Összehasonlító kutatási zárójelentésünkből:

Radostyán népességszám 552 fő, a 2001-es népszámlálás adatai szerint a településnek csak magyar lakossága van. Radostyánban Könyvtár és Teleház, valamint Községi Művelődési Ház is található. A Művelődési Ház a 2012-es és 2013-as években teljes körű külső és belső felújításon esett át, így jelenleg rendezett, és modern körülmények várják az itt szervezetett rendezvényekre érkezőket.

Sajólászlófalva lakosságszáma 428 fő, a település lakosságának közel 100%-a magyar nemzetiségűnek vallja magát. A Varbóval közösen működő önkormányzati hivatal mellett a településen Kultúrház és Könyvtár található.

A mintaterületen lévő települések közül Sajókápolna a legkisebb 373 fős lakosságszámával. A település lakosságának 99%-a magyar, 1%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát. A faluban található Könyvtár, és a település érdekessége a Repülőmúzeum. A sajókápolnai repülőteret 1934. október 23.-án egy nagysikerű repülőnapon avatta fel a Bükk-Mátravidéki Aero Club. A repülőteret az észak - magyarországi motor nélküli repülés lehetőségeinek biztosítására alapította a Magyar Aero Szövetség. A repülőtér 1965-ig üzemelt, utána a központosítást követően Miskolcra került át a sportrepülés.

A településekről a következő leírást találjuk Sajólászlófalva honlapján: „A gyönyörű dombokkal, erdőkkel borított Lyukó-völgyben húzódik meg "békés testvériségben" hat község: Varbó, Parasznya, Radostyán, Kondó, Sajólászlófalva és Sajókápolna, amelyek szinte egymásba karolva adnak otthont az itt élőknek és kínálnak látnivalót az ide látogatóknak.”

 

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05