Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

Kiinduló hipotézisként a korábbi szakmai tapasztalatok alapján az volt, hogy jó szervezéssel, modern eszközökkel és a legjobb gyakorlatok tanulságainak és eredményeinek figyelembe vételével jó esély mutatkozok arra, hogy az emberek – főleg a fiatalok – figyelmét a közművelődés, a kultúra felé fordítsuk. 

A hipotézis igazolásához a partnerek bevonásával kérdőíves vizsgálatokat és félig strukturált interjúk készítését használtuk fel.

A helytörténeti forrásokon, a helyszínen végzett megfigyeléseken és interjúkon alapuló elemzéseket, valamint egy összesen 100 elemes kérdőíves lekérdezést elvégeztük. A mintavételnél meghatároztuk azt a populációt, amire a vizsgálat kiterjed. A magyarországi mintavételbe hét település került bele: egy városi jogállású település (Sajószentpéter) és hat község (Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva és Varbó). A populáció méretét tartalmazó 1. táblázatban a 2018-as népességadatokat foglaltuk össze.

  1. táblázat. A magyarországi mintatelepülések népességszáma (2018. KSH)

Település

Népességszám, fő (2018)

Sajószentpéter

11185

Kondó

592

Parasznya

1111

Radostyán

552

Sajókápolna

373

Sajólászlófalva

428

Varbó

1050

forrás: www.ksh.hu 

 

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05