Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

Részlet a készülő Összehasonlító kutatási zárójelentésünkből:

A kutatás kezdeti szakaszában az elkészített kérdőívvel megkerestük a mintatelepülések közművelődéssel foglalkozó szakembereit, akik az első mintacsoportot képezték. Az ő esetükben a kérdőíves megkeresés mellett készültek interjúk is, azonban ebben a pontban a kérdőíves válaszok elemzésére térünk ki.

A kutatás során vizsgált tématerület a közművelődés, és ezen belül a cél, a kulturális szolgáltatások felmérése volt. Ennek dimenziói a kulturális rendezvények, szolgáltatások megjelenése a családi költségvetésben; a kulturális rendezvényeken való részvétel; a művelődési formák ismeret és jelenléte a lakóhelyen és annak szűkebb környékén; a kulturális rendezvények programkínálatával való elégedettség felmérése; a kulturális rendezvények színvonalával való elégedettség felmérése; a kulturális örökséghez kapcsolódó vélemények megismerése; a kulturális értékek megtartása és szerepe a jövő szempontjából.

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05