Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

Részlet a készülő Összehasonlító kutatási zárójelentésünkből:

A kérdések egy része zárt, másik része nyitott volt, és alkalmaztunk arány-skálán mérhető kérdéseket is, valamint olyan táblázatos formát, ami által több információhoz juthattunk. A kérdések során az objektív tényezők felmérése mellett fontosnak éreztünk a szubjektív tényezők lekérdezését is (elégedettség mérése 10-es mérési skálán). A kérdőív összeállítása során arra törekedtünk, hogy minél teljesebb képet kapjunk a hipotézisünk igazolásához, avagy elvetéséhez, és a helyi jellemzők felméréséhez kapcsolódóan.

A mintában a nemek szerinti megoszlást a lentebbi ábrán láthatjuk, megfigyelhető, hogy férfitöbbletet mutat a minta. A férfiak aránya 61,1%, a nőké 38,9%.

1. ábra

A válaszadók kor szerinti megoszlása a születési évek alapján a 2. ábrán látható, a válaszadók átlagéletkora 51,5 év, a legidősebb válaszadó 78 éves, míg a legfiatalabb 34 éves volt.  A két mintaterület esetében megfigyelhető, hogy a magyarországi válaszadók az átlagéletkor alapján fiatalabbak, hiszen ebben a mintában 47 év az átlagkor, míg a Kolozs megyei mintában 55,2 év.   A 3. ábrán látható családi állapot szerinti megoszlás igazodik a kor szerinti megoszláshoz, a válaszadók több mint 77%-a házas, 11% az egyedülálló és azonos arányban jelennek meg (5,5-5,5%) az elváltak és az élettársi kapcsolatban állók. A 4. ábrán látható a válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása, ahol a legnagyobb arányban a szakmunkásképzőt végzettek jelennek meg, a második legnagyobb csoport az egyetemet végzettek csoportja és a harmadik leggyakoribb végzettség a gimnáziumi érettségi. Ritkábban jelent meg a 8 általános, a szakközépiskola és a főiskola, mint végzettségi típus. 

 

2. ábra. Kor/születési év szerinti megoszlás (db)

3. ábra. A válaszadók megoszlása családi állapot szerint (%)

 

4. ábra A válaszadók megoszlása iskolai végzettségük alapján (%)

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05