Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

MÓDSZERTANI SZAKMAI ÖSSZEGZÉS  - szakmai ajánlások megfogalmazása - címet kapta a készülő kiadványunk. (hamarosan elérhető lesz a honlapon)

 

Részlet:

Előzmények és a projekt bemutatása:

"Parasznya Község Önkormányzata 2016 decemberében kötött feladat-ellátási megállapodást közművelődési feladatok ellátására a Holocén Természetvédelmi Egyesülettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján. Az általános feladatellátáson belül a megállapodás kiemelten kezeli a település kulturális hagyományainak ápolását, az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismertetését, a helyi közösségi élet segítését. Kiemelt célcsoport a település fiatal lakossága.

E megállapodás megkötését megelőzően az Egyesület és az Önkormányzat már több sikeres programot valósított meg közösen (pl.: „Parasznya Község Egészséges Életmódprogramja”).

Parasznya Község Önkormányzata 2016. decemberében kötött feladat-ellátási megállapodást közművelődési feladatok ellátására a Holocén Természetvédelmi Egyesülettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján. Az általános feladatellátáson belül a megállapodás kiemelten kezeli a település kulturális hagyományainak ápolását, az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismertetését, a helyi közösségi élet segítését. Kiemelt célcsoport a település fiatal lakossága.

E megállapodás megkötését megelőzően az Egyesület és az Önkormányzat már több sikeres programot valósított meg közösen (TÁMOP „Parasznya Község Egészséges Életmódprogramja”).

A projekt tartalma

A közművelődés, ezen belül a kulturális értékek ápolása a megjelenő új időtöltési lehetőségek mellett háttérbe szorult, különösen a fiatalok életében. Az internetes közösségek, az elektronikus játékok előretörése, a megnövekedett utazási lehetőségek, valamint – főleg a kistelepüléseken – a helyi kisközösségek megszűnése a hagyományos eszközökkel folytatott művelődéstől, a helyi kisközösségek építésétől von el időt.

E tendenciák között keresett jelen projekt megoldásokat arra, hogyan lehet a klasszikus kulturálódási színtereket megerősíteni és az ökokultúrát terjeszteni, Parasznya esetében bemutatott közösségi kulturális élményekbe bevonni a lakosságot, különösen a fiatalokat, a befogadó társadalom erősítése által az esélyteremtés színterévé tenni a közművelődést és a kulturális intézményeket. "

 

A dokumentum az „EFOP-5.2.2-17-2017-00064” azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért”  elnevezésű projekt keretében készül.

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05