Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05

 

 

Kedvcsináló – Érdekességek a FACTORY ARÉNÁRÓL II.

Gyár történeti műhely:

A képzés elsődleges célja a fiatalok lokális identitásának erősítése, Miskolc és Diósgyőr-Vasgyár történeti értékeinek megismertetése.

Irodalmi műhely:

A kreatív írókurzus nem hagyományos iskolai képzés, hanem egyfajta iskolán kívüli mesterkurzus, ahol lehetőség nyílik az irodalom professzionális művelőivel való találkozásra, az íráskészség fejlesztésére.

Színházi műhely:

A képzés célja az esztétikai kompetencia fejlesztése: alkalmassá válni a színházi kommunikációban való részvételre, a befogadásra, előadásokkal való élményszerű találkozásokra, önálló előadás választásra.

Miskolci Playback Színház

A playback színház az improvizációs színház olyan formája, amely az interaktivitást, a történetmesélést állítja a színházi előadás középpontjába: a nézők hangulatokat, életérzéseket, történeteket, álmokat osztanak meg, amelyeket a társulat zene kíséretében improvizálva játszik el. Fontos szerepe van a játékmesternek, aki meghallgatva a történetmondót, segít a szereplők kiválasztásában, közvetít a nézők, a szereplők és a mesélő között. Több száz ilyen színház működik szerte a világon. Használják a módszert oktatásban, üzleti életben, szórakoztatásban. A Miskolci Playback Színház egy amatőr színtársulatból áll, melyet Donáth Attila rendező segített megalakulásában. A társulat tagjai a városban működő intézmények és civil szervezetek tagjaiból (Dialóg Egyesület, Szép Mesterségek Alapítvány, Iránytű Avasi Szociális Szolgálat) kerülnek ki.

A társulat tevékenységével jellemzően a hátrányos helyzetű és ingerszegény környezetben élő fiatalok mentális fejlődését segíti.

Film műhely:

A képzés célja elsősorban a mozgóképi szövegértés képességének fejlesztése és személyiségfejlesztés.

Zenei műhelyek:

Szervezett zenés megmozdulás ahol a fiatalok egy közös együttdobolás alkalmával, egyfajta csoportos ritmusterápián vehetnek részt.

Zenei kompetenciafejlesztő műhely, ütős hangszerekkel a Factoryban (Dobszerda)

Szervezett zenés megmozdulás ahol a fiatalok egy közös együtt dobolás alkalmával, egyfajta csoportos ritmusterápián vehetnek részt, mely extrém módon hat emlékezeti és nonverbális kommunikációs képességeikre.

Várostörténeti Műhely:

Célja, hogy ismerjék meg, hogyan zajlott az élet a mai Miskolc különböző részein az újkor különböző korszakaiban! A Diósgyőri Koronauradalomtól egykor különválni igyekvő Diósgyőr-Vasgyárban, és környékén: a régi Miskóczon, Diósgyőrben vagy Pereces-bányatelepen, vagy „Nagy-Miskolcon”, az „ország második városában” a XX. század 2. felében. A programban részt vehetnek egy kapcsolódó történeti kutatásban és kiállítás-rendezésben is!

Kiscsoportos-művésztechnikusi tehetséggondozás a Factoryban (Vörös fény):

A „Vörös fény” elnevezésű tehetséggondozó programjuk célja fiatal, kreatív emberekkel való foglalkozás, akik elsajátítják a művészeti produkciók létrejöttéhez szorosan kapcsolódó tevékenységekhez szükséges, főleg műszaki képességeket.

A projekt szempontjából releváns táborok:

Ingyenes művészeti táborok fiataloknak

Ingyenes színházi, filmes, helytörténeti, zenei és írótáborok zajlanak minden nyáron helyi fiatalok részvételével.

Írótábor (Zemlényi Attila – Szép Mesterségek Alapítvány)