Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05

 

 

A kulturális közösségfejlesztés és a közművelődés 2.

Részlet a készülő Összehasonlító kutatási zárójelentésünkből:

A közművelődés és a közösségépítés a települések szintjén eltérő mértékben és lehetőségekkel van jelen, azonban a főbb célok azonosak. A falvakban a népességmegtartás tekintetében kiemelten fontos, hogy legyen olyan közösségi megtartó erő, ami erősíti az adott helyhez való kötődést. A kistelepülések közelében lévő városi jogállású települések szélesebb kínálattal állnak a közművelődés szolgálatában, így kiemelt szerepük van a környékük összetartásában. Mindkét településtípus esetében fontos, hogy az ott élők megismerhessék és elérhessék a kulturális örökség javait. A közművelődési kínálatot bővíti, ha figyelembe vesszük, hogy a kultúra részterületei egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Az elvégzett kutatásunk során is figyelembe vettük, hogy a kultúra, jelentős szerepet tölt be a különböző korosztályok szellemi nevelésében, a személyiség formálásában. A közösségi élet színterei és egyben a közművelődés működtetésének alapjai az önkormányzatok tulajdonát képező, és fenntartásukban lévő művelődési intézmények. A helyi lakosságnak joga, hogy igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szolgáltatásait és erre vizsgálatunk során számos jó gyakorlatot találtunk. Kiemelt célként tartottuk szem előtt, hogy minden korosztály számára biztosítani kell, hogy a kulturált szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő program álljon rendelkezésre. A felmérés során pozitív tapasztalatunk volt azzal kapcsolatosan, hogy a mintaterületek településein igyekeznek a fiatalabb korosztályokat is bevonni a közösségi programokba és fontosnak érzik, hogy a jövő generációinak át tudják adni a tudást és a településekhez kapcsolódó értékeket. A programkínálatot és az intézményi lehetőségeket, természetesen meghatározzák az önkormányzatok anyagi lehetőségei, hiszen ennek függvényében tudják támogatni a települések a tervezett rendezvényeket. A helyi közművelődési feladatok ellátását elősegíti az önkormányzatok és a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködése.