Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05

 

 

A Kolozs megyei mintaterület településeinek bemutatása 3.

Részlet a készülő Összehasonlító kutatási zárójelentésünkből:

Kalotaszentkirály-Zentelke Kolozs megyében fekszik, Bánffyhunyadtól délre, 600 m tengerszint feletti magasságban, a Kalota-patak partján. A környező hegyvidéket az 1836 m magas Vigyázó csúcs vagy Kalora havas uralja. A településen lakók elődei a Kalota patak két partján telepedtek le; a jobb parton található Zentelke, a bal parton pedig Szentkirály. 1968-ban egyesült a két falu, ma 1073 lélekszámú település.

Kalotaszentkirály napjainkban községközpont, négy kisebb település tartozik hozzá: Kalotadámos, Jákótelke, Magyarókereke és Malomszeg. A települések közül Kalotaszentkirályon, Kalotadámoson és Jákótelkén 80% fölött van a magyarok aránya és Magyarókerekén is 59% ez az arány. A lakosság 75,3%-a református vallású és 18,9% ortodox.

A településen működő nyolc osztályos iskola Kalotaszeg jelentős iskolaközpontjává nőtte ki magát. A faluban, Ady Endre hársfája alatt találjuk az 1994-ben készített Ady-emlékművet. A költő 1914 júniusában járt itt először Boncza Bertával. A fa alatt ülve versírásra ihlette a templomból hazafelé tartó, színes népviseletbe öltözött emberek látványa. A faluban a 40-es ház udvarán tájház is várja a látogatókat, ahol a sok-sok régi használati és berendezési tárgy mellett a kenderfeldolgozás teljes munkafolyamatát is bemutatják az érdeklődőknek. Múzeumi környezetben a 291. szám alatt gazdagon díszített kalotaszegi szoba, valamint szövő- és asztalosműhely is látogatható.