Holocén Természetvédelmi Egyesület
„Humán szolgáltatások fejlesztése nemzetközi együttműködésben a kultúráért, a fiatalokért"
EFOP-5.2.2-17 -2017-00064

Bemutatkozás

A Fókusz Öko Központ 1994-ben, Marosvásárhelyen alapított egyesület és filozófiája szerint az emberi társadalom jelenlegi haladási iránya, amely a mértéktelen és sokszor értelmetlen, pazarló fogyasztáson alapszik nem fenntartható, viszont ezzel szemben létezik (létezhet) egy olyan társadalomszervezési modell, amely a természeti erőforrások racionális felhasználásán, a természettel való együttműködésen alapszik. A mértékletességen alapuló, és az élet értelmét a minőségben és nem elsősorban az anyagi felhalmozásban kereső életforma megállíthatja az életet fenntartó ökológiai rendszerek jelenleg folyó gyors ütemű pusztulását és az emberi civilizáció ezzel járó veszélyeztetettségét is.

A Fókusz csapat 1999 karácsonyán

Úgy gondoljuk, hogy Erdélyben még sok értékes tájegység, jelentős biológiai sóféleség, egész Európa számára értéket jelentő és példaként szolgáló gazdálkodási forma található melyek megőrzése és modellként való bemutatása, komoly feladatot jelent a jövőben. Az egyesület alapításakor úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi problémák egyik fő oka az információ hiány, ezért azt terveztük, hogy egyesületünk regionális szinten, Erdélyben az információkat összegyűjti, majd szétszórja, mint egy lencse működik, vagyis az információáramlás fókuszában marad.

A 90-es években történt változások után Romániában is lehetővé vált a civil szervezetek működése és az 1994-ben alakult Fókusz Öko Központ már a megalakulása után közvetlenül tagja lett az Európai Környezetvédelmi Tanácsadó Szervezetek Hálózatának majd később több más európai hálózatnak (pl. EEB) melyek a környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkoztak. A kilencvenes évek elején tudatosult az európai közvélemény és a döntéshozók körében, hogy az egyre szennyezettebbé, túlzsúfoltabbá váló városok helyzetén, a szennycsatornává vált folyók állapotán változtatni kell, és számos program indul el, amely pozitív változásokat eredményezett, ezekbe a programokba kapcsolódott be szervezetünk is. Jelenleg az autók által kibocsátott kipufogógáz sokkal kevésbé káros, számos folyóba, pl. a Rajna vagy a Temze visszatért az élet. Sajnos időközben újabb problémák jelentkeztek, mint pl. a globális felmelegedés, és ezekre az új kihívásokra európai partnereivel közösen keresett választ a szervezet az elmúlt évtizedekben.

A kilencvenes években még a szocialista rendszer városrendezési terveit akarta alkalmazni Marosvásárhelyen az akkori városvezetés, ami a főbb utak szélesítésével, az egész városszerkezet átalakításával járt volna és az akkor még szokatlan nyilvános vita megszervezésével, egyik első tevékenységeként a szervezet ezekkel a tervekkel ment szembe, majd az első közösségi részvételen alapuló tervezési folyamat eredményeként kidolgozta a Zöld Napirend majd az Agenda 21 néven ismert fenntartható városfejlesztési tervet.

A civil szervezetek feladata, hogy úttörő szerepet töltsenek be és ez általában háládatlan feladat, mert az újat mindig értetlenség és sokszor bizalmatlanság fogadja, ezt megtapasztaltuk a tevékenységünk során, de a szervezet által elindított kezdeményezések, programok idővel beérnek, és valahol mindig visszaköszön egy elhintett mag, kimondott gondolat, javasolt terv. Az elmúlt évtizedek egy izgalmas utazásra, történelmi leckére hasonlítottak, amelynek aktív szereplői voltunk.

A Fókusz Öko Központ számos úttörő programot valósított meg, mint pl. az első romániai környezetvédelmi nevelési központ létrehozása, a Nyárádmente kistérségi társulás megalapításának a kezdeményezése, majd az első fenntartható fejlesztési stratégiájának a kidolgozása., a gálfalvi polgármesteri hivatallal közösen az országban először a közvilágítás LED-es világítótestekre való cserélése a község területén, az első Maros megyei zöld út (A Só Útja) program megvalósítása, modell értékű vizes élőhely rehabilitációs program kezdeményezése, hogy csak a legfontosabb programokat említsük.

A Fókusz Öko Központ az egyetlen szervezet Maros megyében, amely a fenntartható fejlődést, ennek elméleti megalapozását es az ehhez vezető gyakorlatok kipróbálását tekinti fő tevékenységi területének. A FÖK, véleménye szerint csak akkor van lehetőség hosszú távon eredményt elérni, amennyiben a céljaink, vágyaink, terveink megvalósítása nem okozza az ökológia rendszerek tönkretételét, ezért kísérleti projektjeinkben, legyen szó a vízgazdálkodásról, vagy a mezőgazdasági gyakorlatokról, olyan példákat mutatunk be, amelyek működőképesek, így ezeket a gyakorlatokat bárki átveheti.

Kő felhasználásával készült fenékküszöb

 Programjaik többek között:

Kistérségi programok

Nyárádmenti kistérségi programok

Energia programok

Helyi termelést, kreativitást stimuláló programok

Fenntartható turizmus mintaprogramok

Erdélyi gyalogtúra

Hogyan készüljünk télire?

Programok Marosvásárhelyen

Közvetlen értékesítés, „webkamra” program

Környezetvédelmi nevelési programok

Természetismereti programok. A Természet Háza

Zöld vállalkozások Európában

 

 A további és részletes információk a hamarosan letölthető kiadványunkban lesz elérhető.

 

 

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05